You are here

Stanislaus County Agricultural Center (3800 Cornucopia Way, Modesto CA 95358)

Location: 
3800 Cornucopia Way
95358 Modesto , CA
US
Directions: 

From Bay Area/West: Take your best route to I-580 East towards Stockton/Livermore. Keep left onto I-205 E toward Tracy/Stockton. Take ramp onto I-5 N. Take exit #461/CA-120/Manteca/Sonora onto CA-120 E. Take the CA-99 S/Modesto/Fresno exit onto CA-99 S. Take the Crows Landing Road exit onto Crows Landing Rd. Turn left onto E Service Rd. Turn left onto Cornucopia Way.

From Sacramento/North: Take your best route to 99 South. Follow 99 South towards Fresno, take the Crows Landing Road exit onto Crows Landing Rd. Turn left onto E Service Rd. Turn left onto Cornucopia Way.
 
From Fresno/South: Take your best route to 99 North towards Sacramento. Take exit #220/Mitchell Rd onto Mitchell Rd. Turn left onto E Service Rd. Turn right onto Cornucopia Way.
 
From East: Take CA-140 West. Take ramp onto CA-140 W, CA-99 N toward Sacramento. Take exit #220/Mitchell Rd onto Mitchell Rd. Turn left onto E Service Rd. Turn right onto Cornucopia Way.